Tikslai

VPSP Asociacijos veiklos tikslai:

-suvienyti VPSP plėtra Lietuvoje suinteresuotus asmenis;

-įstatymų leidžiamais būdais siekti, kad visoje Lietuvoje būtų sudarytos kuo palankesnės sąlygos VPSP plėtrai;

-tirti, analizuoti ir spręsti aktualius VPSP plėtros klausimus;

-ginti Asociacijos narių teises, laisves ir teisėtus interesus;

-skatinti Asociacijos narių bendradarbiavimą;

-sutelkti Asociacijos narių pastangas siekiant sukurti kuo palankesnes sąlygas VPSP plėtrai;

-teikti Asociacijos nariams konsultacijas ir metodinę pagalbą;

-siekti kitų Asociacijos narių poreikius atitinkančių ir galiojantiems teisės aktams neprieštaraujančių tikslų.