KONFERENCIJA

2009 m. GRUODŽIO 10 d., LITEXPO, Vilniuje, vykusios konferencijos "Viešojo ir privataus sektorių partnerystės perspektyvos Lietuvoje" medžiaga

 

VIDEO PRANEŠIMAI: SPAUSTI ČIA

PRANEŠIMŲ SKAIDRĖS: SPAUSTI PRANEŠIMO PAVADINIMĄ ŽEMIAU

Sveikinimo žodis
Dainius Kreivys, LR Ūkio ministras
Robertas Dargis, VPSPA valdybos pirmininkas bei LNTPA prezidentas
VPSP situacija ir teisinis reglamentavimas Lietuvoje
Diana Vaitiekūnienė, LR Finansų ministerijos Turto valdymo departamento
direktoriaus pavaduotoja
VPSP kompetencijų centras ir numatomi jo veiklos principai
Mindaugas Keizeris, VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, direktoriaus pavaduotojas
Investicijų skatinimas VPSP srityje. VPSP skatinimo programos projekto pristatymas
Arnoldas Burkovskis, LR Ūkio viceministras
VPSP teikiama nauda ir rizikos. Santykis su viešaisiais pirkimais ir koncesijomis
Advokatas Rimtis Puišys, tarptautinės advokatų kontoros EVERSHEDS SALADŽIUS asocijuotasis partneris
VPSP asociacijos pristatymas

Dalyvių apklausos pristatymas
VPSP asociacija - Andrius Šiaudinis

Finansų krizė ir VPSP rinka
Dr. Goetz von Thadden, Europos PPP ekspertizės centras, Europos investicijų bankas
VPSP projektų įgyvendinimas: praktiniai teisiniai aspektai
Advokatas Vidas Rudokas, advokatų kontora SORAINEN
Ūkio ministerijos užsakymu atliktos VPSP studijos pristatymas
UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ (Nrijus Juškaitis ir Rūta Kastanauskienė), advokatų kontora SORAINEN (Vidas Rudokas) ir UAB "Esika" (Vygantas Jakas)
Kaip pritraukti privatų investuotoją į VPSP projektą: patarimai viešam sektoriui, kaip vykdyti projektus, kad jie nesibaigtų tik konkurso paskelbimu
Advokatė Dovilė Burgienė, advokatų KONTOROS LIDEIKA, PETRAUSKAS, VALIŪNAS IR PARTNERIAI LAWIN partnerė

Praktinė naujųjų Europos Sąjungos šalių VPSP patirtis
Vidas Venckus, PRICEWATERHOUSECOOPERS konsultacijų skyriaus vadovas

 

APIE VYKUSIĄ KONFERENCIJĄ

Konferencijos organizatoriai

Viešojo ir privataus sektorių partnerystės asociacija, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija, LR ūkio ministerija, LR finansų ministerija.

Konferencijos tikslas

Supažindinti dalyvius su viešosios infrastruktūros plėtros galimybėmis taikant viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės (angl. Public Private Partnership) modelius, teisiniais, instituciniais bei administraciniais pokyčiais viešojo ir privataus sektorių partnerystės srityje, vystomomis iniciatyvomis, aptarti partnerystės projektų fiskalinę riziką, galimybes jų išvengti bei prisidėti prie sėkmingo dviejų sektorių bendradarbiavimo plėtros.

Temos aktualumas

Nemažėjant viešosios infrastruktūros plėtros ir gerinimo poreikiui daugelis pasaulio valstybių susiduria su projektų nepakankamo finansavimo problema. Ekonominės situacijos gerinimui ir privataus verslo investavimo skatinimui nemažai šalių, tame tarpe ir Lietuva, šią problemą  planuoja spręsti iniciatyviniais paketais, sudarančiais prielaidas privataus kapitalo investicijoms į tradiciškai viešojo sektoriaus veiklos sritis, tokias kaip viešosios paskirties pastatų valdymas, kelių tiesimas, atliekų tvarkymas ir kt. Privataus kapitalo pritraukimas į viešojo sektoriaus inicijuojamus projektus taikant viešojo ir privataus partnerystės modelį yra viena iš alternatyvų siekiant gaivinti ekonomiką.

Atsižvelgiant į egzistuojantį poreikį Lietuvos Respublikos Vyriausybės iniciatyva tiek Lietuvos Respublikos finansų ministerija, tiek Lietuvos Respublikos ūkio ministerija vykdo veiksmus siekiant sukurti teisines, institucinės, administracinės sąlygas viešojo ir privataus sektorių partnerystės plėtrai. Šios konferencijos metu bus galima tiesiogiai išgirsti apie vykdomas iniciatyvas bei dalyvauti diskusijoje su iniciatyvų formuotojais.

Pagrindiniai renginio rėmėjai


 

Rėmėjai