VPSP Asociacijos Narystė

Viešojo ir privataus sektorių partnerystės asociacijos (VPSPA) nariu gali tapti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys dirbantys viešojo ir privataus sektorių partnerystės srityje ar besidomintis šia sritimi. Asmuo, norintis tapti VPSPA nariu, raštu įsipareigoja laikytis VPSPA įstatų numatomų pareigų nariams ir siekti bendrų asociacijos tikslų įgyvendinimo.

Norint tapti VPSPA nariu, pirmiausia reikia susipažinti su VPSPA įstatais ir užpildyti narystės paraišką bei ją atsiųsti pasirašytą faksu arba skanuotą el. paštu. Asmuo VPSPA nariu tampa VPSPA valdybai pritarus jo kandidatūrai bei sumokėjus stojimo mokestį bei dalį metinio nario mokesčio už einamųjų  kalendorinių metų ketvirtį.

Nario mokestis sumokamas  pavedimu į VPSPA sąskaitą.

 

VPSPA narystės mokesčiai:

1. Stojimo mokestis:

Juridiniams asmenims – 144,81 EUR;

Fiziniams asmenims – 57,92 EUR.

2. Nario metinis mokestis:

Juridiniams asmenims – 289,62 EUR;

Fiziniams asmenims – 144,81 EUR.

 

Asociacijos nario teisės

 • dalyvauti ir balsuoti VPSPA visuotiniame narių susirinkime;
 • naudotis VPSPA teikiamomis paslaugomis;
 • susipažinti su VPSPA dokumentais ir gauti visą VPSPA turimą informaciją apie jos veiklą;
 • bet kada išstoti iš VPSPA. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip VPSPA nuosavybėn perduotos lėšos ir/ar turtas negrąžinami;
 • teikti pasiūlymus dėl VPSP veiklos, gauti ir skleisti informaciją apie Asociaciją;
 • kitas teisės aktuose ir įstatuose nustatytas teises.
 •  

  Narystės nauda

 • galimybė gauti kokybišką savalaikę informaciją, susijusią su VPSP;
 • bendravimo ir bendradarbiavimo galimybės su kitais;
 • specialūs renginiai- konferencijos, seminarai;
 • specialūs pasiūlymai mokymams;
 • įvairios teikiamos nuolaidos seminarams, konferencijoms bei renginiams.
 •  

  Asociacijos narys privalo:

 • nustatyta tvarka ir laiku sumokėti nario mokestį;
 • vykdyti asociacijos teisėtus sprendimus;
 • teikti asociacijai tikslią informaciją, būtiną asociacijos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti bei funkcijoms vykdyti.
 •  

  Norėdami tapti nariu susipažinkite su VPSPA įstatais ir užpildykite narystės paraišką.

  "Vieni mes esame lašas jūroje. Kartu mes esame vandenynas" - Ryunosuke Satoro